සමතුලිත යන්ත්‍ර යෙදුම් ක්ෂේත්‍රය

ගුවන් යානා උපාංග

Aircraft accessories1
Aircraft accessories

අවස්ථිති / ස්කන්ධ මිනුම් මධ්‍යස්ථානයේ අභ්‍යවකාශ භාර මොහොත

Aircraft accessories2
Aircraft accessories3

අධිවේගී ධාවන පතුවළ/හෙලිකොප්ටර් වලිග පතුවළ

Aircraft accessories4

කැරකෙනවා
ඉහල

Aircraft accessories5

ජනකය/මෝටර්/තිරිංග තැටිය/ACM/APU
සහායක බල ඒකකය / රෝද හබ් / පොම්පය, ආදිය.

අභ්යවකාශය

Aircraft accessories6

(පුළුල් chord) තලය/ තලය තනි-අක්ෂය/
තුන් අක්ෂ බර මොහොත මැනීම

Aircraft accessories7

එන්ජිම/ගෑස් ටර්බයින් තැටිය/මුදු කොටස්/
Helicopter Propeller Hub

Aircraft accessories8

එන්ජිම
ගෑස් ටර්බයිනය

යන්ත්ර සූත්ර මෙවලම්

Machine Tool1
Machine Tool2
Machine Tool

මෙවලම් / මෙවලම් රඳවනය

යාන්ත්රික ස්පින්ඩලය / විදුලි ස්පන්දලය

කඩදාසි යන්ත්රෝපකරණ

Paper Machinery

පොහොර පොම්පය (ප්රේරකය)

Paper Machinery1

පල්ප් සහ මෝල් තැටිය (පත්රය)

Paper Machinery2

වියළන සිලින්ඩරය, පීඩන රෝලර්, රෝලර්, පැතලි රෝලර්, මාර්ගෝපදේශ රෝලර්, වක්ර රෝලර්, රබර් රෝලර්

රෝල් සෑදීම (චිත්‍රපටය, මුද්‍රණය, වානේ රෝල් කිරීම, ප්‍රවාහනය)

Roll making (film, printing, steel rolling, conveying)

රෝලර්

Roll making (film, printing, steel rolling, conveying)1

මාර්ගෝපදේශ රෝලර්

Roll making (film, printing, steel rolling, conveying)3

දර්පණ රෝලර්

Roll making (film, printing, steel rolling, conveying)2

රබර් රෝලර්

Roll making (film, printing, steel rolling, conveying)4

පීඩන රෝලර්