තිරස් සමතුලිත යන්ත්රය

  • Universal joint dynamic balancing machine

    විශ්ව ඒකාබද්ධ ගතික තුලන යන්ත්රය

    ZHHIMG විසින් සම්මත පරාසයක විශ්වීය සන්ධි ගතික සමතුලිත යන්ත්‍ර සපයන අතර එමඟින් 2800 mm විෂ්කම්භයක් සහිත කිලෝග්‍රෑම් 50 සිට උපරිම 30,000 kg දක්වා බරැති රෝටර් සමතුලිත කළ හැකිය.වෘත්තීය නිෂ්පාදකයෙකු ලෙස, ජිනන් කෙඩිං විශේෂ තිරස් ගතික සමතුලිත යන්ත්‍ර ද නිෂ්පාදනය කරයි, එය සියලු වර්ගවල රොටර් සඳහා සුදුසු වේ.