ලෝහ සංරචක

  • Precision Casting

    නිරවද්යතාව වාත්තු කිරීම

    සංකීර්ණ හැඩතල සහ ඉහළ මාන නිරවද්‍යතාවයකින් යුත් වාත්තු නිෂ්පාදනය සඳහා නිරවද්‍ය වාත්තු කිරීම සුදුසුය.නිරවද්‍ය වාත්තු විශිෂ්ට මතුපිට නිමාවක් සහ මාන නිරවද්‍යතාවයක් ඇත.තවද එය අඩු ප්‍රමාණයේ ඉල්ලීම් ඇණවුම සඳහා සුදුසු විය හැකිය.මීට අමතරව, වාත්තු කිරීමේ සැලසුම් සහ ද්‍රව්‍ය තේරීම යන දෙකෙහිම, නිරවද්‍ය වාත්තු සඳහා විශාල නිදහසක් ඇත.එය ආයෝජනය සඳහා බොහෝ වානේ හෝ මිශ්‍ර වානේ සඳහා ඉඩ සලසයි. එබැවින් වාත්තු වෙළඳපොලේ, නිරවද්‍ය වාත්තු යනු ඉහළම ගුණාත්මක වාත්තු වේ.

  • Precision Metal Machining

    නිරවද්‍ය ලෝහ යන්ත්‍රෝපකරණ

    බහුලව භාවිතා වන යන්ත්‍ර මෝල්, පට්ටලවල සිට විවිධාකාර කැපුම් යන්ත්‍ර දක්වා විහිදේ.නවීන ලෝහ යන්ත්‍ර සැකසීමේදී භාවිතා කරන විවිධ යන්ත්‍රවල එක් ලක්ෂණයක් වන්නේ ඒවායේ චලනය සහ ක්‍රියාකාරිත්වය CNC (පරිගණක සංඛ්‍යාත්මක පාලනය) භාවිතා කරන පරිගණක මගින් පාලනය වීම, නිරවද්‍ය ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම සඳහා තීරණාත්මක වැදගත්කමක් ඇති ක්‍රමයකි.