ඛනිජ පිරවීම

  • Mineral Filling Machine Bed

    ඛනිජ පිරවුම් යන්ත්‍ර ඇඳ

    වානේ, වෑල්ඩින් කරන ලද, ලෝහ කවච සහ වාත්තු ව්‍යුහයන් කම්පනය අඩු කරන ඉෙපොක්සි ෙරසින්-බන්ධිත ඛනිජ වාත්තු කිරීමකින් පුරවා ඇත.

    මෙය දිගුකාලීන ස්ථාවරත්වයක් සහිත සංයුක්ත ව්‍යුහයන් නිර්මාණය කරන අතර එමඟින් විශිෂ්ට මට්ටමේ ස්ථිතික සහ ගතික දෘඪතාවක් ද ලබා දේ.

    විකිරණ-අවශෝෂක පිරවුම් ද්රව්ය සමඟ ද ඇත